Fel att stoppa extremt elpris

november 6, 2010

Den svenska elmarknaden har nu varit avreglerad i omkring tio år. Det blir dock allt mer tydligt att marknaden inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Men ett försök att lagstifta bort framtida rusningar i elpriser skulle innebära en ännu sämre situation.

  • Att återinföra politisk reglering av elpriset skulle vara ett steg tillbaka. Anledningen till att man avreglerade marknaden var nämligen att det är statistiskt bevisat att fri prissättning i längden blir billigare för konsumenterna. Att återgå till ett system som styrs av politiker är sålunda inte ett alternativ.
  • Att importera mer el från utlandet är inte heller ett alternativ eftersom elpriset utomlands i allmänhet är högre än i Sverige. Man skulle visserligen kunna undvika kortvariga toppar i elpriset, men till kostnaden av ett högre genomsnittligt elpris.
  • Att bygga ut  svensk vindkraft till en nivå som kan påverka den allmänna elpriset på den Svenska marknaden skulle ta minst tjugo år.
  • Att bygga ut elproduktion baserad på fossila bränslen är inte möjligt givet det politiska klimatet och de miljömål som Sverige anslutit sig till.

Vintern 2009/10 har en speciellt kall vinter sammanträffat med att flera svenska kärnkraftverk har stått stilla. Det är ett ovanligt sammanträffande som sannolikt inte kommer att inträffa igen på många år. Även om dagens system med fri prissättning på el innebär att elpriset kan gå upp till extrema nivåer under några extremt kalla dagar, innebär det ändå lägre genomsnittliga elpriser sett över en längre period.

Relaterat:

  1. Nu är det för sent att binda elpriset
  2. Medvetet höga elpriser?
  3. Allt vanligare att man jämför elpris

Leave a Reply