Filcon levererar Åbyverkets rökgasrening

november 10, 2010
Ska vara klart 2012

Filcon A/S kommer att leverera rökgasreningen till Åbyverkets nya biokraftvärmepanna, som underleverantör till finländska pannleverantören Andritz Oy.

Leveransen består främst av två filtermoduler som ska rena rökgaserna ifrån ångpannan. Stoftpartiklar separeras bort ifrån rökgaserna innan de når efterföljande rökgaskondensering, eller till skorsten då kondenseringssteget inte är i drift.

– Redan innan det stod klart att Andritz skulle vinna det totala kontraktet hade både vi och Eon fört diskussioner med Filcon om rökgasreningsdelen. Därmed var valet av underleverantör inte svårt för oss, säger Jukka Kari, ansvarig projektledare på Andritz Oy.

Rökgasreningen kommer att bestå av totalt 916 filterslangar som avskiljer alla partiklar i rökgasen. Filterslangarna rengörs automatiskt under drift och beräknas ha en lång livslängd.

Den kompletta anläggningen beräknas stå klar för drift under slutet av 2012.

Leave a Reply