Förmånsbeskattning av trängselskatter efter nyår

december 12, 2017

Idag finns trängselskatter i Stockholm och Göteborg samt infrastrukturavgifter i Motala och Sundsvall. Tidigare har dessa skatter och avgifter ofta ingått i förmånen att ha förmånsbil, och värdet av denna förmån har ansetts ingå i fordonens förmånsvärde. Från och med den 1 januari 2018 kommer detta att förändras.

Leave a Reply