Forskning hittar lösningar på störning i elnätet

december 10, 2010
Ny forskning om högfrekventa övertoner

Ingen vill väl att jordfelsbrytaren ska lösa ut och strömmen försvinna när man håller på att dammsuga eller att tvättmaskinen stör tv:n. Högfrekventa övertoner i elnätet från moderna energieffektiva apparater kan ställa till problem med elen. Men ny forskning vid Luleå tekniska universitet i Skellefteå visar på olika lösningar.

– Moderna energieffektiva apparater skapar genom sin teknik så kallade högfrekventa övertoner och vi tittar idag på hur dessa signaler kan breda ut sig i elnätet och vilka konsekvenserna kan bli, säger Martin Lundmark inom Avdelningen för energiteknik vid LTU Skellefteå, som presenterar förslag i en ny doktorsavhandling.

Han tillhör en av världens främsta grupper som forskar om högfrekventa övertoner och som finns vid LTU i Skellefteå. I hem, på kontoret, i affären eller i industrilokalen finns idag en mängd apparater som är anslutna till elnätet och som förväntas fungera utan störning eller avbrott. Apparaterna är i allmänhet testade enligt internationella normer, men det är inte elnäten i de fastigheter där de ansluts. I framtiden kan man även räkna med att apparaterna blir fler och mer avancerade.

– Det faktum att apparaterna blir mer avancerade, ökar i antal, blir mindre och mer energisnåla, samtidigt som de blir mer oumbärliga, innebär att vi måste lära oss hur en anläggning bör byggas för att undvika att apparaterna störs eller skadas, säger Martin Lundmark.

I sin doktorsavhandling föreslår han bland annat att man bildar zoner genom att dela de apparater som ska anslutas till elnätet i olika grupper efter hur mycket de stör och vad de tål. Det kan även vara nödvändigt att installera transformatorer eller andra filter för att skapa gränser mellan grupperna, liksom att hitta rätt egenskaper för kablar och annan installationsmateriel.

– Med tanke på den stora teknikutveckling som sker och att vi är beroende av en säker kraftförsörjning, så kan man lätt räkna ut att här finns många intressanta och efterfrågade arbetstillfällen, både i närtid och i framtiden, säger Martin Lundmark.

Leave a Reply