Första båtleveransen av LNG till Sverige

mars 14, 2011
Coral Methane anlöpte terminalen i Nynäshamn

Den första leveransen av naturgas i flytande form, LNG, har anlänt till AGA:s nya terminal utanför Nynäshamn. Frakten har skett från Norge med ett specialbyggt fartyg. Aldrig tidigare har naturgas levererats på detta sätt till Sverige.

På västkusten levereras naturgas i rörledningar men till terminalen utanför Nynäshamn sker leveransen per båt från Norge. Den är då kondenserad till flytande form och hålls nedkyld till minus 162 grader för att på det sättet göra volymen 600 gånger mindre och transporten effektiv.

Den 35 meter höga tanken på Brunnsviksholmen rymmer totalt 20 000 m3 eller 9 000 ton naturgas i flytande form och kommer att förse såväl industrier inom exempelvis process, metallurgi och pappersmassa samt transporter på land och till sjöss med bränsle.

– Redan nu har Stockholm Gas bytt ut sin gamla oljebaserade stadsgas till LNG blandad med luft. Bytet innebär i dagsläget en minskning av koldioxidutsläppen med 50 000 ton per år, säger Peter Jansson, Försäljningschef på AGA.

Nu var det alltså premiär för det specialbyggda transportfartyget Coral Methane att segla in i Östersjön. Aldrig tidigare har LNG transporterats hit på detta sätt. Fartyget är på 7 400 kubikmeter och drivs också med LNG.

Leave a Reply