Första spadtaget i Hissmofors

mars 8, 2011
Ombyggnaden av kraftverket inleds

Nu har det första spadtaget i Jämtkrafts och NCC:s ombyggnad av kraftverket i Hissmofors tagits. Den gamla kraftstationen ska rivas och en ny byggas. Man ska bygga fångdammar och riva delar av den befintliga kraftstationen i Hissmofors, som är över 70 år gammal.

Moderniseringen och ombyggnationen av anläggningen som sträcker sig över tre år. Orsaken till att vissa delar rivs är besvärliga markförhållanden som har gett en omfattande sprickbildning i vissa av betongkonstruktionerna.

Den nya kraftstationen beräknas stå klar i slutet av oktober 2013.

Leave a Reply