Fortum och Stockholms Stad tecknar avtal

mars 2, 2011
Ska samarbeta om Norra Djurgårdsstaden Innovation

Fortum och Stockholms Stad har tecknat ett avtal för att samverka kring en arena för informations- och kunskapsspridning kring de projekt som drivs för att utveckla den hållbara stadsdelen Norra Djurgårdsstaden.  

Norra Djurgårdsstaden Innovation blir en plats för möten mellan olika aktörer inom hållbar stadsutveckling, allt ifrån forskning och utveckling till internationella samarbeten. Avtalet gäller till en början tre år, men Fortum och Staden ser ett långsiktigt samarbete framför sig.

I Norra Djurgårdsstaden innovation ska alla de konkreta projekt som bidrar till att Norra Djurgårdsstaden blir en hållbar stadsdel i världsklass visas och följas upp. Inom Innovation kommer allmänheten få chansen att lära sig mer om vad som händer i Norra Djurgårdsstaden. I förlängningen kommer även möten och seminarier att arrangeras i lokalerna.

Det känns oerhört roligt att vi inleder detta samarbete. Detta kommer att bli en bra plattform för oss att samverka med både stora och små företag, och med akademin. Här kan vi visa upp alla de spännande satsningar vi har inom Norra Djurgårdsstaden. Detta center hoppas vi kommer att bli en internationell arena för utbyte och lärdomar kring hur vi skapar morgondagens hållbara städer, säger Tomas Wall, chef för forskning och utveckling på Fortum i Sverige

Norra Djurgårdsstaden Innovation ska vara en öppen innovationsarena för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och samarbetsprogram i stadsdelen men också i ett nationellt och internationellt sammanhang såsom samarbete med städer/projekt i nätverket inom Clinton Climate Initiative.

Fortum har flera projekt inom Norra Djurgårdsstaden där företaget driver arbetet mot en hållbar utveckling, bland annat genom en omfattande förstudie kring smarta nät i stadsmiljö. Vid Lindhagensterrassen i Stockholm och i Glava i Värmland testas också en rad olika tekniker inom småskalig produktion och smarta nät.

Leave a Reply