Fortum ökar andelen biobränsle i Värtaverket

november 26, 2010
Positiva tester med olivkärnor som bränsle

Fortum fortsätter att öka andelen biobränsle på Värtaverket. Tester med olivkärnor som bränsle har enligt bolaget gett mycket goda resultat. Målet är att Värtaverket ska bli Sveriges största anläggning för förnybar produktion av el, fjärrvärme och fjärrkyla.

I dagsläget är fjärrvärmen i Stockholm till 87 procent producerad utan fossila bränslen. På Värtaverket används fortfarande kol som en del av bränslemixen vid produktion av el och värme. Fortum vill nu ersätta så mycket som möjligt av kolet med biomassa i den mix som används.

– Vi har nu under ett par veckors tid successivt ökat inblandningen av olivkärnor som bränsle. Målet har varit att nå ända upp till 32 viktprocent vilket motsvarar 13  MW el och 26 MW värme. Det täcker behovet för 10 000 vanliga villor. Det resultat vi ser nu är mycket lovande, säger Eva-Katrin Lindman forskningschef på Fortum Värme.

Att ersätta kol med biobränslen är centralt när Fortum siktar på en produktion utan klimatpåverkan. Planen är att investera närmare 15 miljarder kronor fram till år 2020 i nya och förnyade anläggningar.

Under försöksperioden har Fortum uppnått en nivå som motsvarar 80 MW biobaserad kraftvärme. Målet är att till år 2015 successivt öka andelen förnybar energi till närmare 200 MW med biobränsle.

 

Leave a Reply