Fortum säljer fjärrvärmeverksamheter

december 13, 2010
Fjärrvärmeanläggningar utanför Stockholms säljs av

Fortum och infrastrukturfonder förvaltade av Macquarie har undertecknat ett avtal som innebär att Fortum säljer sin fjärrvärmeverksamhet med tillhörande anläggningar utanför Stockholmsregionen till Macquarie funds. Försäljningspriset uppgår till 2 miljarder kronor.

Huvuddelen av de verksamheter som nu säljs ägs av Fortums dotterbolag, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, där staden har ett 50 procentigt ekonomiskt intresse.

Fortum säljer verksamheterna utanför Stockholm för att bättre kunna koncentrera sig på kraftvärmeproduktion och utvecklingen av affären i Stockholmsregionen. I affären ingår 12 verksamheter omfattande både kommunala fjärrvärmeverksamheter och industriella samarbeten.  Samtliga verksamheter är lokaliserade från öst till väst i mellersta Sverige. Tre av verksamheterna ägs tillsammans med kommunala energibolag. Under 2009 var den totala omsättningen för verksamheterna 72 miljoner euro och rörelseresultatet före avskrivningar var 28 miljoner euro. Totalt berörs 83 medarbetare som när affären är genomförd får en ny huvudman.

– Vi är mycket nöjda med att vi hittat en köpare av våra verksamheter utanför Stockholm. Macquarie har rätt förutsättningar att vidareutveckla verksamheterna. Nu kan vi, i enlighet med vår strategi, koncentrera oss på den fortsatta utvecklingen av vår fjärrvärmeverksamhet i Stockholm, säger Per Langer, Executive Vice president för Fortum.

Leave a Reply