Fortum tar belysningsprojekt till Ekerö

december 11, 2010
Ekeröborna fick rösta på vilken plats som skulle få förbättrad belysning

Fortum startade 2006 tillsammans med Stockholms stad belysningsprojektet med syfte att lysa upp mörka och otrygga parker och gångvägar i Stockholm.  Projektet har varit framgångsrikt och nu har Fortum tagit det vidare till Ekerö i ett samarbete med Ekerö kommun.

I början av september utlyste Fortum en tävling där Ekeröborna ombads att rösta på vilken plats som skulle få ny förbättrad belysning. Det fanns tre olika platser att välja på; Linvägen, Borgenparken och Ekebyhovsparken.

Totalt kom det in 2029 röster, vilket innebär att var femte ekeröbo röstade. Linvägen fick 48 procent av rösterna, och var därmed en överlägsen vinnare. Den 9 december invigdes den nya belysningen. På plats var Peter Carpelan (M), kommunstyrelsens ordförande på Ekerö, och Fredrik Landahl, chef för privat- och företagsmarknad på Fortum i Sverige.

– Vi är verkligen glada över det starka engagemang tävlingen har skapat. Att var femte Ekeröbo har engagerat sig visar på att detta är en angelägen fråga. Den nya belysningen och den som har ersatt gammal ger totalt en lägre energiförbrukning och lyser upp betydligt bättre, säger Fredrik Landahl, chef för privat- och företagsmarknad, Fortum Sverige.

På Linvägen knyts två bostadsområden samman av en gångväg på cirka 200 meter genom skogen. När de som bor i det bakre området ska gå ut till vägen går de igenom ett skogsparti och har därmed skapat en ny gångväg.

– Med den nya belysning på Linvägen blir miljön tryggare för gående samtidigt som områdena binds ihop på ett naturligt sätt. Att belysningen är energieffektiv innebär sänkta kostnader. Det blir en signal och en inspiration för de som planerar och bygger. Med den nya tekniken går det att göra smarta, snygga och energieffektiva lösningar, säger Peter Carpelan.

6 stycken nya belysningsstolpar har satts upp och 30 gamla armaturer har bytts ut mot nya med mindre energiförbrukning. Gamla kvicksilverlampor har tagits bort och ersatts med nya energieffektiva metallhalogenlampor med lägre wattal. Så trots att man har ökat antalet belysningspunkter har man minskat energiförbrukningen med hälften.

På gångvägen har man även lagt till kraftigare grus på marken för att marken ska hålla sig bättre när folk rör sig. På våren kommer Fortum även att byta ut ett 10-tal gamla stolpar till nya för att modernisera de som är rostangripna.

Fortum står för planeringen och genomförandet av den nya belysningen och Ekerö kommun ansvarar för underhållet.

Leave a Reply