GEA Niro levererar till Domsjö Fabriker

november 10, 2010
Tar order på en andra spraytork

GEA Niro får i uppdrag av Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker att leverera även den andra spraytorken för Lignin. Domsjö Fabriker beslutade för ett par veckor sedan att gå igång med nästa steg i investeringsprogrammet, där en andra spraytork utgör en viktig komponent. Förutom mer kapacitet ska det också ge möjlighet att parallellt produceranyutvecklade produkter.

Den nya spraytorken kommer att tas i drift i slutet av 2011 och skall ha en kapacitet på 55000 ton torr lignosulfonat per år. Med flera pilotförsök på Niros testcenter i Köpenhamn har anläggningen optimerats för Bioraffinaderiets produkter. Anläggningen har enligt Niro också anpassats för att vara flexibel för olika energikällor, givetvis biobränslebaserade, och ge en effektiv värmeåtervinning.

Leave a Reply