Gemensam marknad viktigast för NordREG

mars 4, 2011
Slutkundsmarknad för el viktigaste frågan

Skapandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el är den viktigaste frågan för de nordiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorgan NordREG under 2011. Det framgår av det arbetsprogram som medlemmarna i NordREG nu enats kring.

Norden har redan en väl utvecklad råkraftmarknad. Genom att i framtiden även låta kunderna fritt välja elhandelsföretag i hela Norden ska konkurrensen förbättras och kundernas ställning stärkas. NordREG har de nordiska energiministrarnas uppdrag att senast 2015 ha infört en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el.

Under 2011 kommer NordREG också med flera förslag på hur elmarknaden ska förbättras. Bland annat ska NordREG nu utreda och föreslå åtgärder som ska uppmuntra kunderna att bli mer aktiva. Det kan handla om bättre möjligheter för kunderna att reagera när priserna stiger, och att se över systemet så att en minskad förbrukning också har en mer direkt dämpande effekt på en pristopp.

NordREG är sedan en tid tillbaka överens om att öka insynen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Ett insynsråd bildas just nu och Nord Pool har bett Energimarknadsinspektionen och övriga nordiska tillsynsmyndigheter att nominera ledamöter till rådet.   

Leave a Reply
Gemensam marknad viktigast för NordREG

mars 4, 2011
Slutkundsmarknad för el viktigaste frågan

Skapandet av en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el är den viktigaste frågan för de nordiska tillsynsmyndigheternas samarbetsorgan NordREG under 2011. Det framgår av det arbetsprogram som medlemmarna i NordREG nu enats kring.

Norden har redan en väl utvecklad råkraftmarknad. Genom att i framtiden även låta kunderna fritt välja elhandelsföretag i hela Norden ska konkurrensen förbättras och kundernas ställning stärkas. NordREG har de nordiska energiministrarnas uppdrag att senast 2015 ha infört en gemensam nordisk slutkundsmarknad för el.

Under 2011 kommer NordREG också med flera förslag på hur elmarknaden ska förbättras. Bland annat ska NordREG nu utreda och föreslå åtgärder som ska uppmuntra kunderna att bli mer aktiva. Det kan handla om bättre möjligheter för kunderna att reagera när priserna stiger, och att se över systemet så att en minskad förbrukning också har en mer direkt dämpande effekt på en pristopp.

NordREG är sedan en tid tillbaka överens om att öka insynen på den nordiska elbörsen Nord Pool. Ett insynsråd bildas just nu och Nord Pool har bett Energimarknadsinspektionen och övriga nordiska tillsynsmyndigheter att nominera ledamöter till rådet.   

Leave a Reply