Generatorfel åtgärdas på Öresundverket

december 20, 2010
Anläggningen beräknas vara igång igen i januari

Det befarade tillverkningsfelet på statorlindningen på gasturbingeneratorn på Öresundsverket bekräftas nu och åtgärder vidtas för att reparera den skadade generatorn. Eon räknar med att ha Öresundsverket igång igen den 2 januari 2011.

– Ända sedan vi lämnade nätet den 8 december jobbar montörer och underhållspersonal tillsammans med generatorexperter från Sverige, Tyskland och USA dygnet runt för att minimera stopptiden, säger Stefan Håkansson, vd för Eon Värmekraft.

Det var efter ett generatorhaveri i ett kraftverk i England, som General Electrics tog kontakt och förvarnade samtliga anläggningsägare som har det här fabrikatet av generator. Rådet var att omedelbart stänga ned generatorn för att på så sätt förhindra ett större haveri, vilket Eon också gjorde.

– Det visar sig nu att vi agerat rätt. Ett större haveri skulle innebära ett stopp på upp till nio månader, och det kunde vi inte riskera, säger Stefan Håkansson.

Fjärrvärmen i Malmö påverkas inte av stoppet på Öresundsverket utan sker via leveranser från Heleneholmsverket och Limhamnsverket.

Leave a Reply