Greenlane Biogas tar hem affär i Japan

november 17, 2010
Levererar anläggning till Hitachi

Greenlane Biogas har mottagit en order i Japan. Affären skedde genom bolagets japanska licenstagare Kobelco Eco Solutions. Anläggningen ska levereras till staden Hitachi där den ska användas till att uppgradera biogas som uppstår vid rötning av vattenslam vid ett lokalt avloppsreningsverk. Fordonsgasen ska användas som fordonsbränsle.

– Affären i Japan är ett tecken på att vi växer i hela världen. Den är ett resultat av ett flerårigt samarbete tillsammans med Kobelco på den japanska marknaden. Målsättningen här i Sverige är att de samarbeten vi nu inlett med partners i Europa och Nordamerika ska bli lika framgångsrika. Det har börjat bra med partneraffärer i såväl Tyskland och England som Nordamerika, säger Morgan Jansson Ternow, vd på Greenlane Biogas i Sverige, i en kommentar.

I augusti i år levererade Greenlane Biogas två enheter till staden Kobe. Modellen till Hitachi ska levereras i november, 2010 och tas i bruk under nästa år.

Den nya affären är det femte projektet som bolaget genomför i Japan.

Leave a Reply