Gustav Melin ny president för AEBIOM

november 9, 2010
Svebios vd tar över i den europeiska bioenergiorganisationen

Svebios vd Gustav Melin tillträder idag som president för AEBIOM, den europeiska bioenergiorganisationen, med säte i Bryssel. AEBIOM har medlemmar i de flesta av Europas länder och spelar en allt viktigare roll för utvecklingen av förnybar energi i Europa.

– Den viktigaste frågan att driva under de närmaste åren är att få bättre generella styrmedel som innebär att förorenarna ska betala, och som därmed gynnar förnybar energi och effektivisering. Mest avgörande är att få koldioxidskatt i EU:s medlemsländer, att vi lyckas introducera skatten och att vi skiljer på energiskatt och koldioxidskatt, säger Gustav Melin, i en kommentar.

Gustav Melin menar att AEBIOM måste stärka de nationella bioenergiorganisationerna och få en god förankring i varje land, då starka nationella bioenergiorganisationer kan påverka politikerna i de enskilda länderna. Han siktar på att AEBIOM ska få en ännu viktigare roll i Bryssel.

– Bioenergin är det ledande förnybara alternativet nu när EU ska uppnå målet 20 procent förnybart 2020. Det finns nu tydliga mål både i EU och i medlemsländerna, men det krävs bättre och starkare styrmedel för att nå målen, säger Gustav Melin.

Leave a Reply