Hållbar energilösning för ESS

mars 19, 2011
Samarbete mellan ESS, Eon och Lunds Energi

Genom att använda energin mer effektivt och återvinna överskottet kan ESS spara 165 000 ton koldioxid per år och minska driftskostnaderna. Det visar den rapport som ESS, Eon och Lunds Energi presenterade vid ett lanseringsevent på platsen för anläggningen.

ESS har ambitionen att bli världens första energimässigt hållbara forskningsanläggning och ett föredöme för andra stora forskningscentra. Under ett års tid har ESS, Eon och Lunds Energi arbetat med de första tekniska lösningarna för hur ESS anläggning för materialforskning med neutroner ska kunna bli energimässigt hållbar.

Energilösningarna bygger på fyra pelare. Dessa innebär 20 % minskning av energiförbrukningen, 100 % användning av förnybar energi, 60 % återvinning av använd energi samt att energisystemen måste vara tillförlitliga.

– ESS har satt upp ambitiösa mål för en hållbar energianvändning. Idag kan vi visa hur vi tekniskt ska gå tillväga för att uppnå och i vissa fall överträffa de målen, säger Thomas Parker, energichef vid ESS. Genom att gå igenom hela anläggningen och återvinna överskottsenergin kan vi spara både pengar och miljö.

Rapporten som presenterades bygger på de analyser och lösningar som ESS, Eon och Lunds Energi tagit fram tillsammans. Arbetet omfattar en grundläggande energiinventering, lösningar för energieffektivisering av accelerator och kylsystem och grundläggande komponenter i ESS framtida energisystem.

Lösningarna som innebär bland annat att energiförbrukningen minskar från 350 GWh till 250 GWh, genom bland annat smarta kylsystem, en koldioxidbesparing på 165 000 ton per år, <a href="http://www.elskog.se/jamfor-elpriser”>jämfört med en konventionell energilösning, att ESS driftskostnader minskar med 150 miljoner kronor per år samt tillförsel av fjärrvärme för 10 000 villor i Lund, Lomma och Eslöv

Energilösningarna som presenterats i förstudien kommer nu att vidareutvecklas.  Ett nytt tvåårsavtal undertecknas som ger Lunds Energi och Eon förtroendet att fortsätta arbeta med energilösningen.

– Genom vårt gemensamma arbete med ESS sätter vi agendan för framtida forskningsanläggningar världen över, samtidigt som vi bidrar till säkrare leveranser, minskade koldioxidutsläpp och mer förnybart i det nordiska energisystemet, säger Jonas Abrahamsson, koncernchef, Eon Nordic.

Det nya avtalet sammanfaller med ESS projekteringsarbete 2011-2012, det vill säga den planering som föregår byggstart. I avtalet ingår förutom vidareutveckling av energilösningarna även hållbara transport- och avfallslösningar.

Leave a Reply