Halmstads Energi och Miljö skriver avtal med Modity

december 7, 2010
Köper in naturgas

Modity Energy Trading har tecknat ett avtal med Halmstads Energi och Miljö AB beträffande naturgasleveranser. Avtalet som träder i kraft 1 januari 2011 avser Halmstads naturgaspannor i fjärrvärmenätet.

Pannorna har en sammanlagd effekt är på 75 MW och används som spetslastpannor.

Leave a Reply