Historiskt låga vattennivåer kan ge högre elpriser

mars 16, 2011
Nivåerna 49 procent under det normala

Historiskt låga nivåer i de nordiska vattenmagasinen och en begränsad tillrinning gör att det svenska elsystemet riskerar att hamna i ett ansträngt läge under våren. Får vi inte varmare och blötare väder än normalt under de närmaste veckorna kan priserna komma att stiga enligt Energimarknadsinspektionen.

Energimarknadsinspektionen har under den gångna hösten och vintern noga följt utvecklingen på elmarknaden. Just nu ligger nivåerna 49 procent under det normala, vilket motsvarar ett underskott på omkring 29 TWh.

– Vi riskerar att hamna i ett ansträngt läge. De låga nivåerna innebär att oförutsedda produktionsbortfall eller tillfälligt kallare väder kan få negativa konsekvenser för konsumenterna i form av höjda elpriser, säger Tommy Johansson, avdelningschef på Energimarknadsinspektionen.

För att minska risken för stigande priser krävs nu ett varmare och blötare väder än normalt fram till att vårfloden kommer igång, vilket brukar ske runt vecka 17.

Den nuvarande situationen i vattenmagasinen bidrar just nu till att hålla upp priset, trots att vädret blivit varmare och att den svenska kärnkraften producerar med nästintill full kapacitet. Tillgängligheten i kärnkraftverken är i dagsläget kring 98 procent.

Leave a Reply