Högsta elpriset sedan i mars

december 3, 2010
Det kalla vädret är boven i dramat

Under november steg det rörliga elpriset med 6 öre och nådde sin högsta nivå sedan i april. Orsaken är främst kallare väder, fortsatt låga nivåer i vattenmagasinen och högre priser på kol och olja. Det visar färsk statistik från Energimarknadsinspektionen.

November inleddes dock med sjunkande elpriser till följd av ökad tillgänglighet i kärnkraften och att det kom rikligt med regn som fyllde på vattenmagasinen. Att priserna sedan vände uppåt igen förklaras främst av sjunkande temperaturer som fick efterfrågan och produktionen att öka, vilket gjorde att nivåerna i vattenmagasinen återigen sjönk.

Nivåerna i de nordiska vattenmagasinen låg under november omkring 17 procentenheter under det normala. Samtidigt var tillgängligheten i kärnkraftverken i genomsnitt 68 procent under månaden, vilket kan jämföras med november 2009 då tillgängligheten i den svenska kärnkraften var 51 procent.

– Om kylan håller i sig riskerar vi nu att gå in i en period med något högre elpriser, säger avdelningschef Tommy Johansson. Samtidigt ska man komma ihåg att tillgängligheten i kärnraften idag den 2 december ligger på 75 procent, vilket dämpar de värsta pristopparna. Som elkund är det ändå klokt att se över sitt elavtal. Oavsett om man väljer fast eller rörligt avtal finns det alltid möjlighet att spara tusenlappar på att jämföra priser.

Leave a Reply