Holmen tecknar avtal om elleverans

december 23, 2010
Nytt sexårsavtal

Holmen och Vattenfall har tecknat ett nytt långsiktigt avtal om elleveranser. Överenskommelsen innebär att Holmen under en sexårsperiod – med start 2016 – köper cirka 0,9 TWh el årligen av Vattenfall, motsvarande cirka 30 procent av Holmens köpbehov av elkraft.

 

Holmen är till cirka en tredjedel självförsörjande på elenergi genom produktion i hel- eller delägda vattenkraftverk samt mottrycksproduktion vid bruken. Koncernens elförbrukning i Sverige uppgick 2009 till cirka 3,9 Twh.

 

– Detta är ett viktigt avtal för Holmen, som verkar i en omvärld där osäkerheten om framtida elförsörjning är stor, säger Holmens vd och koncernchef Magnus Hall. Vi är glada över att kunna utöka vårt långvariga och goda samarbete med Vattenfall.

Leave a Reply