Honeywell fortsätter att leverera till Ingå

november 12, 2010
Automationslösningar till kraftvärmeverket

Honeywell kommer att leverera ytterligare automationslösningar till Fortums 1000 MW kraftvärmeverk i Ingå, Finland. Beställningen är en fortsättning på Honeywells projekt att bygga om produktionssystemet i Ingå, block Nummer 2 samt installation av fältinstrumentlösningar för block Nummer 1. Honeywell ansvarar även för allt tekniskt förarbete samt mjukvaruapplikationer, installation och driftsättning.

Ett system kommer att installeras som ska användas till att integrera data från alla kritiska styrsystem i anläggningen och leverera information till operatörer för att underlätta beslutsfattandet i kontrollrummen.

Under tiden kommer en ny lösning att användas för att integrera säkerhetssystemen, som nödstopp och brännarstyrning, till en total styr- och automationsstrategi.

Leave a Reply