Hotet från kärnkraftskrisen i Japan avtar

mars 14, 2011
Enligt de senaste uppgifterna ser läget allt mer stabilt ut

Arbetet med att avvärja krisen vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi i Japan går framåt och enligt de senaste uppgifterna ser läget allt mer stabilt ut. Den nödkylning med hjälp av havsvatten som pågår i reaktor 1 tros nu ha kylt ner reaktorn tillräckligt för den ska vara mer eller mindre stabil.

Vid reaktor 2, som inte varit i någon omedelbar fara, har mobila generatorer kunnat kopplas in för att få igång delar av reaktorns eget kylsystem och kylvattnet i reaktorkärlet täcker fortfarande bränsleelementen med god marginal.

För reaktor 3 är läget något mer oklart. Havsvattenkylningen fortsätter, men det finns uppgifter om att vattnet i reaktorkärlet trots det inte täcker bränslestavarna. Allt tyder emellertid på att dessa uppgifter beror på en felaktig vattenmätare, eftersom både trycket i reaktorn och strålningsnivåerna sjunker.

Författare: 

Alarik Haglund

Leave a Reply