Indikatorer ska visa om elmarknaderna fungerar

november 23, 2010
ERGEG vill få en bild av de europeiska marknaderna

Genom att varje år mäta bland annat kundklagomål, hur snabbt det går att byta leverantör och vilket pris kunderna betalar hoppas de europeiska tillsynsmyndigheterna inom ERGEG få en bild av hur väl de europeiska el- och gasmarknaderna fungerar.

EU:s medlemsländer enades i våras om regler för en utökad övervakning av slutkundmarknaden för el- och gas. ERGEG, där Energimarknadsinspektionen ingår, rekommenderar nu alla europeiska tillsynsmyndigheter att använda sig av 18 indikatorer för ta reda på om marknaderna fungerar. Indikatorerna ska sedan kunna utgöra grund för förslag om framtida regelförändringar.

Några av de uppgifter som ska samlas in är till exempel antal kundklagomål, vad kunderna klagar på, hur lång tid det tar för företagen att svara på klagomål, antal byten, hur många byten som inte håller given tidsram, hur många byten som misslyckas samt vilket pris hushållskunderna betalar.

 

Leave a Reply
Indikatorer ska visa om elmarknaderna fungerar

november 23, 2010
ERGEG vill få en bild av de europeiska marknaderna

Genom att varje år mäta bland annat kundklagomål, hur snabbt det går att byta leverantör och vilket pris kunderna betalar hoppas de europeiska tillsynsmyndigheterna inom ERGEG få en bild av hur väl de europeiska el- och gasmarknaderna fungerar.

EU:s medlemsländer enades i våras om regler för en utökad övervakning av slutkundmarknaden för el- och gas. ERGEG, där Energimarknadsinspektionen ingår, rekommenderar nu alla europeiska tillsynsmyndigheter att använda sig av 18 indikatorer för ta reda på om marknaderna fungerar. Indikatorerna ska sedan kunna utgöra grund för förslag om framtida regelförändringar.

Några av de uppgifter som ska samlas in är till exempel antal kundklagomål, vad kunderna klagar på, hur lång tid det tar för företagen att svara på klagomål, antal byten, hur många byten som inte håller given tidsram, hur många byten som misslyckas samt vilket pris hushållskunderna betalar.

 

Leave a Reply