Inga garantipriser på finsk solenergi

januari 3, 2011
Vill ha samma regler som för vindkraften

Finland kommer att införa garantipriser, så kallade inmatningstariffer, på el från landets vindkraftverk. Men inmatningstarifferna kommer inte att gälla el från solenergi, rapporterar YLE.

Finska hus som är försedda med solpaneler producerar i regel mer energi än de använder under sommarmånaderna. Den energi som är ett överskott, och då inte används i fastigheten, matas in i det allmänna elnätet för vidare distribution.

När nu inmatningstariffer införs för vindkraften så höjs också röster för att tarifferna även ska gälla landets solenergi. Tanken är även att under vintern, då elproduktionen från solpanelerna är mer eller mindre obefintlig så skulle dessa kunna kompenseras med vindenergi.

Leave a Reply