IQR bygger anläggning för förgasning av biobränslen

mars 18, 2011
Bygger hos Munkfors Energi

Industrial Quality Recyclings förgasningsugn är sedan tre år tillbaka i drift hos Svenljunga Energi och anläggning nummer två körs igång hos Munkfors Energi i höst.

Anläggningen förgasar även returbränslen med fukthalter upp till 60 procent. Dessutom kan förgasaren köras på så låg last som 10 procent.

– Avgörande för oss var att kunna producera el och fjärrvärme med bibehållna låga utsläppsvärden, oberoende vilket biobränsle vi eldar, säger Jörgen Karlsson, vd för Munkfors Energi. Den här förgasningsugnen ger oss bränsleflexibilitet samtidigt som det naturligtvis finns en ekonomisk vinst i att kunna använda mindre efterfrågade bränslen.

Munkfors Energi räknar med att kunna elda ett brett spektra av olika utsorterade trädbränslen från närområdet. Det medför att de totala koldioxidutsläppen beräknas kunna minskas för egna och andras transporter.

Förgasningsugnen kan köras på låga laster, ner till 10 procents last, och ändå ge en stadig och fullständig förbränning. För fjärrvärmeleverantörer som Munkfors Energi innebär det att man slipper starta och stoppa produktionen under sommaren, utan kan istället köra på en låg, jämn last. Den nya kraftvärmeanläggningen på 10 MW gör också Munkfors Energi helt oberoende av fossila bränslen.

– Vi är oerhört nöjda med vår patenterade teknik och har egentligen bara börjat bearbeta marknaden, säger Daniel Karlström, VD för IQR Systems. – För en energiintensiv processindustri är det naturligtvis intressant att kunna byta ut olja mot biobränslen. Kunden får en biobränsleeldad anläggning men har fortfarande kvar oljebrännarens tekniska fördelar, vilket tidigare har varit en omöjlighet, säger Daniel Karlström, vd för IQR Systems.

Leave a Reply