Eskilstuna Energi & Miljö

Eskilstuna Energi och Miljö ägs av Eskilstuna kommun. Vi är den lokala leverantören av det fungerande samhällets viktigaste förnödenheter: el, fjärrvärme, vatten, avlopps- och avfallstjänster samt bredbandsnät.

Vi har ansvar att sköta detta effektivt och rationellt till låga priser, utan att ge avkall på tillförlitligheten. Vi ska dessutom driva de här processerna med minsta möjliga inverkan på vår miljö och med stor hänsyn till resurs utnyttjande och kretsloppstänkande. Eskilstuna kommuns miljöpolicy säger att vi ska öka användningen av biobränsle. I vårt kraftvärmeverk har andelen biobränsle ökat så att den nu utgör ca 80 % av den totala värmeproduktionen, resten utgörs av olja 5 % och värmepumpar 15 %.

Mätningar och kontroller visar att vi gör det här bra. Våra kunder är nöjda med servicen och miljöbelastningen minskar stadigt. Eskilstuna har, enligt jämförande undersökning ar, bland de lägsta priserna i landet.
Eskilstuna Energi och Miljö investerar stort i teknik utveckling som syftar till renare och effektivare processer och bättre kundservice.
Eskilstuna Energi och Miljö är ett kundnära företag samt ett tillförlitligt resurs- och miljöföretag.
Sedan december 2002 är Eskilstuna Energi och Miljö miljöcertifierade enligt ISO 14001. Det betyder att vi jobbar med miljön i fokus i våra planer, mätningar och i de beslut vi tar. Det betyder att vi arbetar mer målmedvetet med ständiga förbättringar, bättre anläggningar, bättre teknik, mind re utsläpp och effektivare kontroll. Miljöcertifieringen innebär också att vi binder oss för våra miljömål och kontrolleras av utomstående revisorer.