Falkenberg energi

Falkenberg Energi är Sveriges miljövänligaste energibolag. Vi producerar och säljer förnybar el och värme samt bygger och underhåller elnätet i Falkenbergs centralort.

Vertikalaxlad vindkraft
Unikt samarbete skapar framtidsutsikter för ny vindkraftsteknik.
Uppsalaföretaget Vertical Wind har teknat samarbetsavtal med Falkenberg Energi och E.ON kring byggnation av fyra vertikala vindkraftverk i Falkenberg.