Fortum

Fortums logotyp

Fortum

Verksamhet i Sverige

Fortum är ett av Sveriges ledande energibolag.

Sverige är en av Fortums viktigaste hemmamarknader och i stort sett alla delar av verksamheten finns representerade i Sverige: Elproduktion, värmeproduktion, elnät, elhandel, drift och underhåll liksom finansiell och fysisk portföljhantering.

Verksamhet i Sverige

Fortum producerar, distribuerar och säljer både el, värme och kyla och vi bedriver en serviceverksamhet som fokuserar på drift av kraftverk och energieffektiviseringstjänster. Våra elnät har ungefär 872 000 kunder anslutna. Vår fjärrvärmeverksamhet finns i 6 kommuner. 211 av Fortums 260 vattenkraftverk ligger i Sverige och vi är delägare i de sex kärnkraftreaktorerna i Oskarshamn och Forsmark. Fortum är dessutom Nordens största säljare av miljömärkt el.

Fortum har cirka 2 600 anställda i Sverige på ett 60-tal orter från Skåne till Jämtland.

 

 

Fortum Norden i siffror

Under 2008 uppgick Fortums Nordiska produktion till 51,6 TWh (51,6 miljarder kWh).
Av detta kom 22,7 TWh från vattenkraft, 23,7 TWh från kärnkraft och 5,2 TWh från värmekraft.
Vår försäljning av värme uppgick till 20,0 TWh och elförsäljningen till 59,1 TWh i Norden under 2008.