Gävle Energi

Gävle Energi är Gävleregionens eget energibolag, och vår affärsidé lyder så här:

Gävle Energi ska utveckla, producera och sälja produkter och tjänster inom energi och kommunikation som på bästa sätt ger våra företagskunder försprång, konkurrenskraft och tillväxtkraft och våra privatkunder ett behagligt liv, god ekonomi och närhet till andra. Det gör vi med stor hänsyn till miljö och natur.

Vi ska inte bara se till kortsiktiga ekonomiska mål utan har alltid den långsiktiga målsättningen att aktivt bidra till Gävleregionens utveckling.

Kort sagt: Vår utveckling ska gynna dig, oavsett om du är privat- eller företagskund.

Källa: www.gavleenergi.se