Grästorp energi

Genom fusion av de gamla distributionsföreningarna i Grästorp, Tengene, Hyringa, Ulvstorp, Flakeberg, Håle, Tun, Ås, Flo-Sal, och Vänersnäs bildades i slutet på 1960-talet Grästorportens elförening som senare nämnändrades till Grästorp Energi ek.för.

I samband med avregleringen av elmarknaden 1996 startades Grästorp Energi AB som ett helägt dotterbolag till grästorp Energi ek.för.
Elnätverksamheten blev kvar i moderbolaget medan elhandeln sköts av dotterbolaget.

Grästorp Energi har cirka 4 200 nätanslutna kunder och kan i sammanhanget ses som ett litet nätbolag. Fördelen med att just vara ett litet elbolag är det att vi känner till vårt nätområde, ofta känner vi våra kunder, vi kan snabbt vara på plats om kunden får problem och vi kan samfakturera om man både är nät- och elkund hos oss, det vill säga, man får bara en faktura.

Som ett litet elbolag har vi också råd att sätta våra kunder i centrum.

Grästorp Energi ligger på Järnvägsgatan 20 i Grästorp för Er som vill besöka oss personligen. Om ni vill kontakta oss på annat sätt så är våra kontaktuppgifter följande:

Adress: Grästorp Energi
Box 100
467 22 Grästorp

Telefon: 0514 – 105 25
E-mail: kundtjanst@grastorpenergi.se

Källa: www.grastorpenergi.se