Hamra kraft AB

Om Hamra Kraft AB

Hamra Kraft AB är ett litet lokalt elhandelsbolag med ca 800 kunder.
Vi har vårt kontor i Hamra som ligger i de västra delarna av Ljusdals Kommun, inom Orsa Finnmark.

Ursprungsmärkning

Våra två småskaliga vattenkraftverk producerar ett normalt år hälften av vår förbrukning.
Det innebär att hälften av Hamra Krafts elförsäljning kommer från förnybar energi den andra hälften köps in och är för oss utan känt ursprung.
Fördelningen 2007 var 44% garanterat förnybar energi och 56% utan känt ursprung.
Du kan läsa mer om våra kraftverk under Vattenkraftverken här till vänster.