Jämtkraft

Förnybar energi

Hos oss kan du välja var din el ska komma ifrån. 100 år gammal vattenkraft eller alldeles ny vindkraft till exempel.

Vi har ända sedan starten 1889 producerat förnybar energi. Största delen av den el vi säljer produceras i våra egna anläggningar. Att vi har en så stor del egen produktion gör att vi kan hålla elpriserna nere.

Vi tillvaratar norrländska förnybara källor som vatten, vind och biobränsle. Och vi nyttjar våra erfarenheter och resurser till att krama allt mer energi ur varje vattendroppe, vindpust och trädgren vi tar vara på. Inget förbrukas för gott i produktionen. Vattnet går runt i sitt kretslopp. Vinden fortsätter att blåsa. Träden växer upp igen.

Produktionen i våra anläggningar uppgår ett normalår till cirka 1 130 GWh. Fram till år 2020 planerar vi att fördubbla vår förnyelsebara produktion. Merparten beräknas komma från vindkraft.

EU:s mål är att öka andelen förnybar energi till 20 procent till år 2020.

Alla tjänar på att öka andelen förnyelsebar energi.

Källa: www.jamtkraft.se