Jönköping Energi

2007 fyllde vi 100 år. Det är alltså mer än ett sekel sedan Jönköpings Elektricitetsverk producerade sin allra första kilowattimme el.

Det var här det började i augusti 1907. Jönköpings Elektricitetsverks första anläggning var ett koleldat elverk på Vallgatan, söder om nuvarande polishuset.

Första och största kunden var kommunen, som behövde el till spårvägstrafiken. El användes också till gatubelysning, där det konkurrerade med det kommunala gasljuset.

El var en lyxvara. I början kostade den 37 öre/kWh. Det motsvarade en timlön för en arbetare.

Då Röttle Kraftstation stod klar 1922 sa man att ”södra Vätterbygden löst sin elkraftförsörjning för all framtid”. Effekten är 7 MW, mindre än 5% av vad som krävs i vårt nätområde en vanlig vinterdag.

Mer om vår historia kan du läsa i boken ”Jönköpings elektricitetsverk och spårvägar” som kom ut till 100-årsjubiléet.

Källa: www.jonkopingenergi.se