Kalmar energi

Vi är ett energibolag som alltid strävar efter att finnas nära våra kunder. Du ska känna att vi engagerar oss i allt vi gör. Både i små frågor som rör din energiförbrukning men också i stora frågor som handlar om miljön och framtiden.

All el vi levererar kommer från förnybara källor. Vår nya kraftvärmeanläggning producerar el och fjärrvärme från skogsavfall i närområdet. Allt för att påverka miljön minimalt.

Du ska kunna lita på oss och vårt arbete. Energirådgivare och kundservice står till hands med goda råd som utgår från ditt bästa. Det är vårt sätt att finnas nära våra kunder. Välkommen till oss!