Kraft & Kultur

Tillsammans bygger du och vi det hållbara samhället

Redan för tio år sedan när vi startade Kraft&Kultur hade vi en stark konkurrensfördel gentemot de övriga elbolagen: all energi som vi levererade till hushåll, företag eller kommuner kom uteslutande från förnybara energikällor. Inget kol. Ingen olja. Ingen kärnkraft. Detta gäller även i dag.

Sedan elmarknaden avreglerades 1996 kan du som konsument fritt välja vilken elhandlare du köper din el ifrån. Dessutom bestämmer du själv om elen som du betalar för kommer från fossila bränslen med en hög klimatpåverkan eller från rena energikällor såsom vind och vatten.

Ditt beslut är viktigt. I Sverige använder vi cirka 15 000 kWh per invånare och år. Vårt kalla klimat och den energikrävande svenskindustrin leder till en hög energianvändning. Vi slår på vår hemelektronik oftare och vi uppvärmer hushållen under längre tid. Konsekvenserna för klimatet och för vår omgivning blir på så sätt negativa. Att välja grön el från vind och vatten som produceras med minimal miljöpåverkan är ett förnuftigt alternativ.

Kraft&Kulturs produktmix består av 99 procent vattenkraft och en procent vindkraft. Du kan också välja Bra Miljöval-märkt el när du blir elkund hos oss. Större delen av elen handlas på den nordiska elbörsen Nord Pool där också priset på elenergi sätts. Resterande energivolymer kommer från vårt moderbolag Troms Kraft, en av Norges största producenter av förnybar energi.

Tack vare våra erfarna elinköpare och med hjälp av en effektiv administration kan vi erbjuda marknadens bästa priser inom segmentet grön energi. Det är inte dyrare att byta till el från vind och vatten. Vår kundtjänst hjälper dig dessutom med allt det praktiska kring leverantörsbytet.

Vår kundbas består i dag av 45 000 hushåll, 5 000 företag och 185 svenska kommuner. Vi värmer upp skolor och daghem, kontorslokaler och sjukhus i mer än hälften av Sveriges kommuner. Danderyds kommun och Gotlands kommun är bland kommunerna som försörjs med grön energi från Kraft&Kultur. Stockholms Hamnar stärker också sin miljöprofil och använder el från vind och vatten. Några av våra största kunder inom näringslivet är hotellkedjorna Clarion och Rica.

En hel värld av möjligheter öppnas när du blir elkund hos Kraft&Kultur i dag: du får el från förnybara energikällor till marknadens bästa priser och bra kultur direkt i din brevlåda. Tillsammans med elfakturan skickar vi två av landets mest läsvärda tidningar: kulturmagasinet Voltaire och resemagasinet Äventyrliga familjer.

På www.gemenskapgron.se har vi dessutom byggt Nordens största internetvaruhus med ekologiska produkter. Allt som du behöver för en hållbar livsstil.

Källa: www.kraft&kultur.se