Kvänum energi

När du anlitar oss möter du ett företag med en effektiv organisation, korta beslutsvägar och stor lokalkännedom – egenskaper som ger förutsättningar för god service och rimliga priser.

Kvänum Energi AB
Kvänum Energi AB arbetar för att leverera energi till låga och stabila priser. Vi erbjuder bl a:

• Elförsäljning och rådgivning
• Pelletsförsäljning
• Pelletsanläggningar för villabruk
• Bioenergianläggningar
• Entreprenadarbeten inom elområdet

Kvänum Energis Ledningssystem Certifierat
Från och med Juli kan vi kalla oss certifierade inom Miljö, kvalité, kompetens och hälsa och säkerhet genom FR2000.

För oss betyder det att vi blir konkurrenskraftigare i upphandlingar samt att vi arbetar målinriktat mot att bli effektivare, nytänkande och ännu mer miljövänliga.

Vi hoppas att våra kunder och leverantörer märker av vårt arbete och att ni hör av er med åsikter om oss så vi kan fortsätta bli bättre.

Vår kvalitétspolicy är:
Kvalitét uppnås genom att möta kundens behov, garantera hög servicenivå och att våra produkter har hög tillgänglighet.

För att säkra vår kvalitét arbetar Kvänum Energi med ständiga förbättringar av våra rutiner, vår kompetens och vår kunskap om lagar och krav som förekommer i branchen.

Vår miljöpolicy är:
Genom systematiskt arbete med våra miljösituationer bidrar Kvänum Energi till en bättre miljö.

Genom att arbeta mot uppsatta mål, utbilda personal och hålla oss ajour om gällande regler förbättrar vi ständigt vårt miljöarbete.

Vår ambition är att ständigt förbättra oss inom miljöområdet.

Källa: www.kvanumenergi.se