Närkes Kils Elektriska

Närkes Kils Elektriska är en ekonomisk förening och har funnits sedan 1935. Verksamheten är att äga, driva, underhålla och förnya elnätet på vårt område.

Närkes Kils Energi AB är ett dotterbolag till Närkes Kils Elektriska och har funnits sedan 1996. Verksamheten består i att bedriva elhandel.

Om du bor på vårt område kommer du alltid att vara kund hos oss vad gäller elnätet. Vi levererar gärna elen till dig också, men här kan du välja ett annat elbolag om du önskar.

Bredvid vår elnätsverksamhet och vår elhandel erbjuder vi även installationshjälp, läs gärna mer under ”Elinstallation”.

källa: www.narkeskilsel.se