O2

Vision: Ett grönt samhälle i tillväxt.

O2 utvecklar den förnybara energin och vill bidra till en svensk energisektor som är helt befriad från smutsig el. Eftersom energisektorn är den största boven i miljödramat är det viktigt att vi lyckas.
Av de förnybara energislagen är vindkraften idag det bästa alternativet. Vindkraften är inte bara helt ren och oändlig utan också kostnadseffektiv. Det är därför vi fokuserar på vindkraft. Det har vi gjort sedan 1991.

Vi finns med hela vägen, från den första vindmätningen till uppförandet av vindkraftverken och produktionen av elen. Vi står bakom en femtedel av all vindkraft som finns i Sverige, vilket gör oss till landets största vindkraftaktör. Vi utvecklar, äger och säljer vindkraft.

Sedan vi grundades har vi strävat efter att det inte bara ska vara de stora elbolagen som får ta del av den ekonomiska nyttan med vindkraft, utan alla människor i Sverige. I många av våra vindkraftanläggningar äger ofta andra privata företag eller kommuner några av verken. Vi driver även Sveriges största andelsägda förening där medlemmarna tillsammans äger vindkraftverk.

Källa: www.o2.se