Sollentuna Energi Handel

Sollentuna Energi Handel är ett lokalt förankrat elhandelsbolag. Vi verkar i huvudsak i den egna kommunen och dess närområden. Vi är ett starkt alternativ med en uttalad miljöprofil som tål att jämföras. Vi har engagerade kunder som värdesätter vår service och vår känsla för det lokala. Välkommen som kund, du också! Var du än bor.

100% grön el. Inget annat!
Alla våra elkunder stödjer en klimatsmart produktion av el utan extra kostnad! För 2010 är nästan all el som vi köper in producerad av vatten. För en liten, resterande del är miljökraven ännu hårdare enligt riktlinjerna för Bra Miljöval (finns som tillval för 2 öre/kWh).

Sverige delas upp i elområden
Den 1 november 2011 delas in Sverige i fyra elområden. Elområdena kan ha olika elpriser – områdespriser – vid olika tillfällen.

Elmarknaden
Sverige är en del av den nordiska, och så småningom den europeiska, elmarknaden. På elbörsen Nord Pool sätts elpriset allt efter tillgång och efterfrågan. Många faktorer påverkar elpriset. Till exempel kan riklig nederbörd fylla på vattenmagasinen och öka tillgången på vattenkraft vilket sänker priset på el. Omvänt kan priset stiga under en köldperiod med hög förbrukning.

Rörligt eller fast elpris?
Tecknar du inget elprisavtal har du automatiskt rörligt elpris (vårt tillsvidarepris slopades 1 november 2006). Elbörsen Nord Pools priser ligger till grund för vårt rörliga elpris. Priset justeras varje månad och debiteras i efterhand. Historiskt sett har rörligt elpris varit relativt fördelaktigt, räknat på helårsbasis, men stora variationer förekommer över året.

För dig som förbrukar mycket el kan det kännas tryggt att binda ditt elpris genom att teckna ett elprisavtal om fast elpris. Vi erbjuder elprisavtal i perioder om 1-3 år med omteckningsrätt där priserna varierar beroende på hur lång bindningstid du väljer. Priset gäller under hela avtalsperioden oavsett hur elpriset utvecklas på elmarknaden.

Din totala elkostnad
Din totala elkostnad innehåller följande delar där endast elpriset påverkas av elbörsens variationer:

  • Elpris Fast eller rörligt elpris, plus en årsavgift. I vissa fall ingår även ”Avgift för elcertifikat”, se nedan.
  • Avgift för elcertifikat En avgift som tas ut för att finansiera utvecklingen av förnybara energikällor och miljövänlig el. Avgiften inkluderas i våra fasta elpriser.
  • Energiskatt Infördes redan 1951 och som sedan dess omformats i en rad olika processer.
  • Elnätstjänster (dvs. kostnaden för att transportera elen till dig)
  • Moms När du ska teckna elavtal Var noga när du jämför priser och erbjudanden från olika leverantörer. Se till helheten och den totala kostnaden per år.

Vill du jämför Sollentuna Energis priser? Byt elbolag här.

Källa: www.sollentunaenergi.se