Sölvesborg Energi

Sölvesborgs Energi och Vatten AB är ett av Sölvesborgs kommun helägt bolag.

Detta gör vi:

Sölvesborgs Energi och Vatten AB (SEVAB) distribuerar el i Sölvesborgs tätort och de närmaste omgivningarna. Elnätet är ihopkopplat med E.ON:s regionnät och Svenska Kraftnäts stamnät.

Vi äger, driver, och underhåller, befintliga vatten- och avlopps-anläggningar samt rörledningsnät på den allmänna VA-anläggningen inom Sölvesborgs kommun.

Entreprenör inom mark, anläggning, väg, belysning, bredband, värme, el och mycket mera. Entreprenadavdelningen har drygt 20 anställda.

Vi äger bredbandsnätet som täcker hela kommunen. Telefoni, internet och tjänster distribueras via kommunika-tionsoperatören Comet Networks AB. Operatörer såsom tex Bahnhof, Alltele, Solvenet är din kontakt i dessa frågor.

Värmeleverantör via dotterbolagets fjärrvärmenät. Dygnet runt, året om finns vår beredskapspersonal tillgänglig om fel inträffar. Vi samordnar också arbetet med snöröjning för kommunens vägar. Handlar med el i dotterbolaget Sölvesborgs Energi AB.

Totalt finns i bolaget drygt 40 anställda

Vill du jämföra Sölvesborgs energi med andra elbolag? Gör det och byt elavtal idag.