Trelleborgs Energiförsäljning AB, Tefab

Trelleborgs Energiförsäljning AB, TEFAB, är ett av Trelleborgs kommun helägt bolag. Organisationsnummer 556527-4056 och har sitt säte i Trelleborg. Bolaget bedriver handel och försäljning av el samt därmed sammanhängande verksamhet.

Den övergripande målsättningen är att ge trelleborgarna, såväl enskilda som företag i hela kommunen, lägsta möjliga energikostnad inom ramen för en acceptabel miljöpåverkan.

Företaget verkar för en effektivisering av elanvändningen i Trelleborg. Kunderna erbjuds stöd för att kunna påverka sin energianvändning. Fakturorna kommer att utformas så att kunderna får ökad kunskap om de möjligheter som finns att påverka energikostnaden.

Företaget är en garant för ett lågt energipris i Trelleborg.

För ytterligare information är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer 0410-73 38 20. Vill du träffa oss personligen är du välkommen till vårt kontor på S:t Nicolai plan 3 i Trelleborg. Besök efter överenskommelse.

Sänkt energiskatt från 1 januari 2010

Riksdagen har beslutat att sänka energiskatten med 0,2 öre/ kWh från 28,2 öre till 28,0 öre/ kWh. Vi kommer därför att genomföra motsvarande sänkning till våra kunder.

Nu höjer vi Tillsvidarepriset på el

Den 1 april höjer vi vårt Tillsvidarepris (det pris som våra kunder utan elavtal betalar) från 61,7 öre/kWh till 81,7 öre/kWh. Totalpriset blir 137,13 öre/kWh inklusive energiskatt och moms. Årsavgiften är oförändrad 150 Kr inklusive moms.

Du kan sänka dina elkostnader genom att välja en annan avtalsform. Kontakta vår kundservice på telefon 0410-733820 för information.

All vår el är vattenkraftproducerad.

Källa:  www.trelleborg.se