Wallenstam energi

Både privatpersoner och företag kan köpa prisvärd och miljövänlig el av oss. Vi har flera bra avtalsformer att välja mellan. Till våra egna hyresgäster erbjuder vi extra förmånliga priser på vår gröna el.

Den miljövänliga el vi erbjuder kommer till 100 % från vatten- och  vindkraftverk. Vi ser till att våra verk producerar lika mycket grön el som våra kunder förbrukar på årsbasis.

Genom att köpa miljövänlig el av oss bidrar du till en långsiktig hållbar samhällsutveckling, samtidigt som du själv får en låg elkostnad. Blir vi många kan vi tillsammans göra stora miljöinsatser.

Vill du köpa vår gröna el?

Vill du se hur Wallenstam energi står sig i en jämförelse?

källa: www.wallenstam.se