Japan kan ge effekter på Europas kärnkraftsoperatörer

mars 17, 2011
”Kan förändra den Europeiska kraftmarknaden”

Den kärnkraftkris som utspelar sig i Japan efter förra veckans naturkatastrof kan få långtgående effekter för kärnkraftoperatörer i Europa och elektricitetsmarknaden generellt. Den bedömningen gör kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors i en rapport.

”Den pågående händelsen i Fukushima, kärnkraftverket där reaktorer är i riskzonen, kan potentiellt komma att förändra den europeiska kraftmarknaden och de företag som verkar inom sektorn”, skriver Standard & Poors analytiker Andreas Kindahl i rapporten.

På kort sikt ser Standard & Poors begränsade krediteffekter för europeiska kärnkraftsoperatörer överlag. Däremot inte för tyska operatörer där kreditvärderingsinstitutet spår en något negativ effekt, efter att den tyska regeringen beslutat att avbryta produktionen vid sju reaktorer. De kortsiktiga effekterna är dock begränsade.

De medellånga och de långsiktiga konsekvenserna kan komma att ha en större spridning beroende på vilken återverkan katastrofen i Japan har på europeiska energipolitiken generellt och då främst inom kärnkraft.

Enligt rapporten skulle beslut om att begränsa andelen av kärnkraft i den europeiska utbudsmixen för energi kunna leda till större investeringsbehov inom förnybar energi, främst inom bland annat vindkraft, om politiker önskar nå sina klimatmål.
(Nyhetsbyrån Direkt)

Leave a Reply
Japan kan ge effekter på Europas kärnkraftsoperatörer

mars 17, 2011
”Kan förändra den Europeiska kraftmarknaden”

Den kärnkraftkris som utspelar sig i Japan efter förra veckans naturkatastrof kan få långtgående effekter för kärnkraftoperatörer i Europa och elektricitetsmarknaden generellt. Den bedömningen gör kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors i en rapport.

”Den pågående händelsen i Fukushima, kärnkraftverket där reaktorer är i riskzonen, kan potentiellt komma att förändra den europeiska kraftmarknaden och de företag som verkar inom sektorn”, skriver Standard & Poors analytiker Andreas Kindahl i rapporten.

På kort sikt ser Standard & Poors begränsade krediteffekter för europeiska kärnkraftsoperatörer överlag. Däremot inte för tyska operatörer där kreditvärderingsinstitutet spår en något negativ effekt, efter att den tyska regeringen beslutat att avbryta produktionen vid sju reaktorer. De kortsiktiga effekterna är dock begränsade.

De medellånga och de långsiktiga konsekvenserna kan komma att ha en större spridning beroende på vilken återverkan katastrofen i Japan har på europeiska energipolitiken generellt och då främst inom kärnkraft.

Enligt rapporten skulle beslut om att begränsa andelen av kärnkraft i den europeiska utbudsmixen för energi kunna leda till större investeringsbehov inom förnybar energi, främst inom bland annat vindkraft, om politiker önskar nå sina klimatmål.
(Nyhetsbyrån Direkt)

Leave a Reply
Japan kan ge effekter på Europas kärnkraftsoperatörer

mars 17, 2011
”Kan förändra den Europeiska kraftmarknaden”

Den kärnkraftkris som utspelar sig i Japan efter förra veckans naturkatastrof kan få långtgående effekter för kärnkraftoperatörer i Europa och elektricitetsmarknaden generellt. Den bedömningen gör kreditvärderingsinstitutet Standard & Poors i en rapport.

”Den pågående händelsen i Fukushima, kärnkraftverket där reaktorer är i riskzonen, kan potentiellt komma att förändra den europeiska kraftmarknaden och de företag som verkar inom sektorn”, skriver Standard & Poors analytiker Andreas Kindahl i rapporten.

På kort sikt ser Standard & Poors begränsade krediteffekter för europeiska kärnkraftsoperatörer överlag. Däremot inte för tyska operatörer där kreditvärderingsinstitutet spår en något negativ effekt, efter att den tyska regeringen beslutat att avbryta produktionen vid sju reaktorer. De kortsiktiga effekterna är dock begränsade.

De medellånga och de långsiktiga konsekvenserna kan komma att ha en större spridning beroende på vilken återverkan katastrofen i Japan har på europeiska energipolitiken generellt och då främst inom kärnkraft.

Enligt rapporten skulle beslut om att begränsa andelen av kärnkraft i den europeiska utbudsmixen för energi kunna leda till större investeringsbehov inom förnybar energi, främst inom bland annat vindkraft, om politiker önskar nå sina klimatmål.
(Nyhetsbyrån Direkt)

Leave a Reply