JTI bygger mobil biogasanläggning

november 26, 2010
Blir den första i sitt slag i landet

JTI:s styrelse har beslutat investera 4,3 miljoner kronor i en mobil pilotanläggning för biogasproduktion. Biogasanläggningen blir den första i sitt slag i Sverige och ska byggas i verkstaden hos JTI i Uppsala.

Anläggningen ska användas för att stödja den kraftiga utveckling av biogasproduktionen som väntas i Sverige inom de närmaste åren, främst vid avloppsreningsverk och stora anläggningar där man samrötar flera sorters substrat.

Biogasanläggningen beräknas vara klar att tas i bruk till försommaren 2011. JTI har redan nu bokat ett projekt för anläggningen tillsammans med Växjö kommun, Svenskt Gastekniskt Center och Svenskt Vatten Utveckling. Anläggningen ska då köras till Sundets avloppsreningsverk i Växjö, där den fram till början av 2012 ska användas för att testa hur man kan justera processerna i Växjös biogasanläggning för att uppnå kostnadseffektiv hygienisering av materialet som ska rötas. Det projektet kommer att fungera som ett referensprojekt inför fortsatta uppdrag för den mobila biogasanläggningen.

– Det finns en stor outnyttjad biogaskapacitet i bland annat avloppsreningsverkens rötkammare, och många kommuner vill satsa på mer biogas samtidigt som de behöver mer kunskap. Här finns ett stort utrymme för JTI att utveckla teknik och verka för att processvana och kunskapsnivå höjs, säger Johan Laurell, chef Biologisk avfallsbehandling vid JTI.

Anläggningen får en rötkammarvolym på 6 kubikmeter, och kommer att kunna fraktas på en lastbil med 3×7 meter lastväxlarflak. Den utformas så att den relativt enkelt kan ställas om för olika typer av uppdrag, då man kanske vill prova en speciell sönderdelningsutrustning, byta omrörare eller ha processflödet på ett annat sätt.

– Vår pilotanläggning kommer att likna de verkliga anläggningarna, fast i mindre skala. Den låter den lokala personalen testköra exakt samma substratmix som de har i sin egen anläggning, och de behöver inte transportera substratet eftersom pilotanläggningen flyttas dit värdanläggning och substrat finns, säger Johan Laurell.

Leave a Reply