Kabel mellan Sverige och Polen öppnad

december 17, 2010
SwePol Link öppnad för marknaden

Nu är de nordiska och polska elmarknaderna sammankopplade. Torsdagen den 16 december redovisade Nord Pool Spot det första flödet på SwePol Link som förbinder det svenska stamnätet i Karlshamn med det polska stamnätet i Slupsk. Det betyder att Sverige och Polen nu uppfyller löftet till EU-kommissionen att marknadsöppna kabeln.

– Med marknadskopplingen mellan Sverige och Polen har ytterligare ett viktigt steg tagits i arbetet med att skapa en integrerad europeisk elmarknad, säger Karin Widegren, chef för Energimarknadsinspektionens internationella avdelning.

I juni 2009 kritiserade Europeiska kommissionen Sverige för att principerna för kapacitetstilldelning på likströmsförbindelsen SwePol Link inte var tillräckligt marknadsbaserade. Sverige och Polen lovade då att öppna kabeln för marknaden.

Leave a Reply