Kinesiskt kärnkraftsbolag börsnoteras

mars 8, 2011
Reportage – Energi

I Kina är kärnkraften för närvarande under kraftig utbyggnad. För att kunna finansiera sina omfattande investeringar i nya reaktorer har det statsägda kinesiska kärnkraftsbolaget China National Nuclear Corps (CNNC) därför beslutat att 2011 börsnotera sitt dotterbolag CNNC Nuclear Power Co.

Kina är just nu det land i världen som har mest kärnkraftskapacitet under uppbyggnad. Idag har kärnkraften i Kina en kapacitet på cirka 9 100 megawatt. Detta motsvarar elva reaktorer och ungefär en procent av landets totala energiproduktion, som i dagsläget domineras av kolkraft.

Kärnkraftsrevolution

Till följd av både inre och yttre påtryckningar att minska landets koldioxidutsläpp har så många som 34 nya kärnkraftsreaktorer, med en sammanlagd kapacitet på närmare 37 000 megawatt, redan godkänts av den kinesiska regeringen.

Av dessa kommande reaktorer är 25 stycken redan under konstruktion och skulle kunna vara klara så tidigt som 2015 eller 2016. Kina nöjer sig emellertid inte med detta utan satsar på att ha en kärnkraftskapacitet på uppemot 80 000 megawatt till år 2020.

Tar hjälp av börsen

Det statligt ägda företaget China National Nuclear Corporation (CNNC), som är en av Kinas två ledande kärnkraftsaktörer och som driver flera av landets befintliga reaktorer, planerar att investera 800 miljarder yuan, vilket motsvarar ungefär 120 miljarder dollar, som ett steg i att förverkliga Kinas kärnkraftsvision.

För att finansiera denna investering har CNNC tillkännagivit att de under 2011 kommer att notera sitt dotterbolag CNNC Nuclear Power Co på Hong Kong börsen. Företagets förhoppning är att börsnoteringen ska locka till sig strategiska investerare.

Tidigare notering

Ett annat av CNNC:s dotterbolag, CNNC International Ltd, är redan börsnoterat. Sedan CNNC den 5 november 2008 blev majoritetsägare i företaget, som tidigare gick under namnet United Metal Holdings Ltd, har kursen på Hong Kong börsen stigit kraftigt och det senaste året har aktien ökat i värde med 7,0 procent.

Bygger även utomlands

Utöver sin verksamhet i hemlandet har CNNC även internationella projekt på gång. De har redan byggt och kommer att bygga ännu fler reaktorer i Pakistan. Dessa byggen är emellertid kontroversiella eftersom Pakistan inte skrivit under det nukleära ickespridningsavtalet.

Kärnkraft på aktiemarknaden

Börsintroducering av företag i kärnkraftsbranschen är ingenting nytt. Till exempel har det franska företaget Areva, som bland annat bygger den finska reaktorn Olkiluoto 3 och de två kinesiska reaktorerna Taishan 1 och 2, funnits på börsen sedan det noterades 1993. Frånsett under finanskrisen 2008 har företagets aktiekurs hela tiden stigit mer eller mindre stadigt.

Författare: 

Alarik Haglund

Leave a Reply