Klart med finansieringen av Nord Steams fas 2

mars 4, 2011
Projektfinansieringen uppgår till 2,5 miljarder euro

Finansieringen av Nord Streams rörledningsprojekt har säkrats. Finansieringsfas 2 av rörledningsprojektet har nu framgångsrikt kunnat undertecknas av inblandade parter. Projektfinansieringen för fas 2 uppgår till 2,5 miljarder euro. Den totala projektkostnaden är 7,4 miljarder euro.

 

Den första finansieringsfasen undertecknades i mars 2010 och uppgick till 3,9 miljarder euro.

 

– Slutförandet av den andra finansieringsfasen är en betydelsefull milstolpe i projektets utveckling. Nord Streams första ledning är snart färdigbyggd och ledning nummer två kommer att påbörjas i maj. Nord Stream kommer att vara redo att börja leverera gas till Europa från och med slutet av detta år, säger Matthias Warnig, vd i Nord Stream.

 

Finansieringen kommer till en del från aktieägarna som investerar sammanlagt 30 procent av den totala projektkostnaden, i proportion till storleken på deras respektive ägarandel. 70 procent av projektfinansieringen tas upp externt från bankmarknaden.

 

Det stora intresset för fas 2 av Nord Streams finansiering bekräftar betydelsen av naturgasledningen som ska transportera rysk gas till Europa. Den första rörledningen beräknas vara färdigställd i april 2011. Därefter påbörjas arbetena med ledning nummer två som beräknas vara klar i april 2012.

Leave a Reply