Kundernas förtroende för elbranschen ökar

december 13, 2010
Ny mätning från Svenskt Kvalitetsindex

Årets mätning från Svenskt Kvalitetsindex visar på en fortsatt uppgång i kundernas förtroende för elbranschen. Det är en trend som fortgått sedan år 2004.

Detta gläder Kjell Jansson, Svensk Energis vd, som dock betonar att branschen ännu har en bit kvar innan situationen är tillräckligt bra.

– Ute i medlemsföretagen har det gjorts stora insatser för att göra det enkelt och bra för elkunderna. Framför allt är det arbetet kring kundtjänstfrågor, och att möta kunderna med ett gemensamt språk, som givit detta allt bättre resultat. Att branschförtroendet nu förbättrats för sjunde året i rad är en trend vi hoppas fortsätter, säger Kjell Jansson.

Totalt har 5 000 privatpersoner intervjuats. Ur materialet framgår att elbranschen nu har drygt 3,3 miljoner kunder som antingen är nöjda eller mycket nöjda med sitt elhandelsföretag.

Listan över de åtta elhandelsföretag som har mest nöjda kunder:

1)    Luleå Energi         76,9

2)    God El                 74,4

3)    Varberg Energi      73,5

4)    Telge Energi         72,3

5)    Gävle Energi         71,4

6)    Karlstad Energi      71,0

7)    Jämtkraft             70,9

8)    Skellefteå Kraft     70,6

Leave a Reply