Läget i Fukushima

mars 16, 2011
Havsvatten pumpas in i reaktor 1, 2 och 3

Den andra brand som tidigare rapporterades ha brutit ut vid reaktor 4 vid kärnkraftverket Fukushima Daiichi i Japan är inte längre synlig och för tillfället fortsätter arbetet med att pumpa in havsvatten för att kyla ner reaktorerna 1, 2 och 3.

Japanska källor rapporterar också att evakueringen av alla boende inom 20 kilometer från kärnkraftverket nu slutförts.

Ett nytt orosmoment har emellertid dykt upp då en sänkning av vattennivån i reaktor 5 observerats. Även om denna reaktor precis som reaktorerna 4 och 6 är helt avstängd måste bränslet fortfarande hållas nerkylt och man planerar därför att använda en fungerande dieselreaktor från reaktor 6 för att fylla på kylvattnet i reaktor 5. 

Författare: 

Alarik Haglund

Leave a Reply