Lightlab och Tatung utökar samarbete

januari 3, 2011
Tatung utvärderar Lightlabs katoder

Forsknings- och utvecklingsbolaget Lightlab som utvecklar ny energieffektiv ljusteknologi utan kvicksilver och andra miljöfarliga ämnen, och taiwanesiska Tatung Co, utökar samarbetet som initierades i juni 2010 genom undertecknandet av en avsiktsförklaring.

Intentionen med avtalet var att med en gemensam utgångspunkt från respektive parts patenterade teknologier och kombinationen av Lightlabs teknologi för fältemission med Tatungs kunskaper kring och kapacitet inom produktion av fältemissionsrelaterade produkter, tillverka prototyper som ska ligga till grund för kommersiell produktion.

Denna intention konkretiseras nu genom att Tatung utvärderar Lightlabs nya generation katoder, baserade på en patenterad nanostruktur av zinkoxid, för tillverkning av prototyper. Resultatet av denna utvärdering förväntas under våren 2011.

Tatung är ett taiwanesiskt industrikonglomerat med en stark och innovativ miljöprofil. Bolaget är noterat på den taiwanesiska börsen och omsätter cirka 8 miljarder kronor per år.

Leave a Reply